Ficheros compartidos

En aquesta carpeta podeu posar els fitxers i imatges que siguin compartits per tots o alguns idiomes.

Title Tipo Imagen
convenis.PNG Imagen convenis.PNG