Vés al contingut (premeu Retorn)

Classificació

 

 1.        Convenis  Acadèmics

1.1.  Grau i 1er i 2n cicle

1.1.1.       Titulacions conjuntes Grau (o 1er i 2n cicle)

1.1.2.       Cooperació educativa (pràctiques): convenis marc i específics

1.1.3.       Cooperació educativa inversa (estudiants d'altres universitats que fan pràctiques a la UPC):

               convenis marcs i   específics

1.1.4.       Mobilitat (Nacional)

1.1.5.       Formació dual i formació en alternança d'estudiants de FP

1.1.6.       Realització de TFG: conveni marc i específic

1.1.7.       Visites a centres o pràctiques d'un grup d'estudiants a una altra entitat

1.1.8.       Beques d’empreses a estudiants, premis i altres col·laboracions

1.1.9.       Activitats d'empreses o entitats que condueixen a reconeixement de crèdits

1.1.10.     Dobles titulacions

 

1.2.  Màster oficial

1.2.1.       Titulacions conjuntes

1.2.2.       Cooperació educativa (pràctiques): convenis marc i específics.

1.2.3.       Cooperació educativa inversa (estudiants d'altres universitats que fan pràctiques a la UPC):

               convenis marc i específics

1.2.4.       Erasmus Mundus

1.2.5.       Mobilitat (Nacional)

1.2.6.       Realització TFM: conveni marc i específic

1.2.7.       Beques d’empreses a estudiants, premis i altres col·laboracions

1.2.8.       Dobles titulacions

 

1.3.  Formació permanent

 

1.4.  Doctorat

1.4.1.       Col·laboració entre Escoles de Doctorat

1.4.2.       Organització conjunta d'estudis de doctorat interuniversitaris  ( Acord CG)

1.4.3.       Desenvolupament parcial d'activitats integrants d'un estudi de doctorat de l'oferta de la UPC

               en una altra  institució ( Acord CG)

1.4.4.       Co-direcció de tesis doctorals (co-tutela) ( Acord CG)

1.4.5.       Convenis amb empreses i organitzacions per a la realització de tesis doctorals d'interès social,

               cultural o empresarial( Acord CG)

1.4.6.       Mobilitat i Learnings

1.4.7.       Doctorat industrial

1.4.8.       Altres

1.4.9.       Dobles titulacions

1.4.10.     Erasmus Mundus

 

 2.        Convenis UPC 21

2.1.  Càtedra d’Empresa

2.2.  Col·laboració Empresarial en activitats d’interès general

2.3.  Donació

2.4.  Patrocini


3.        Convenis Internacionals

3.1.  Conveni marc de col·laboració

3.2.  Intercanvi Estudiants de grau, màster i grau i màster

3.3.  Intercanvi PDI i PAS

3.4.   Derivats de projectes acadèmics amb mobilitats associades, convenis amb l’agència  i de consorci

        (sense titulació)

3.5.   

3.6.  Beques

3.7.  Projectes de recerca

3.8.  Altres convenis

 

 4.        Gestió de la informació i documentació

4.1.  Edició de publicacions

4.2.  Adquisició de fons

4.3.  Gestió dels documents administratius i arxiu

 

5.        Convenis Institucionals

 

6.        Convenis patrimonials

6.1.  Cessió d’espais

6.2.  Altres cessions  d’ús

6.3.  Parc UPC

 

7.        Convenis del Centre de Cooperació per al Desenvolupament


8.        Convenis de les entitats del Grup UPC

 

8.1.  UPCnet, SL

8.2.   

8.3.  Altres

8.4.  FPC

8.5.  CIT UPC

8.5.1.       Conveni de R+D

8.5.2.       Acord de confidencialitat unilateral

8.5.3.       Acord de confidencialitat bilateral

 

9.        Convenis de les entitats vinculades

9.1.  Col·laboració i compromís

9.2.  Personal

 

10.    UPC Alumni

10.1.         Alumni

10.2.         Inserció laboral

 

11.    Recerca


12.     Sostenibilitat