Convenis a gconvenis

Els convenis es classifiquen segons l'àrea que abasteixen.

Presentació gconvenis

Descarrega

Categoria de convenis

 

Acadèmics

Biblioteques

Cooperació i Desenvolupament

Doctorat

CITUPC

UPCNET

Grup UPC

FPC

Entitats Vinculades de Recerca

Innovació i Comunitat

Institucionals

Internacionals

Patrimonials

PARCUPC

Recerca

UPC Alumni

UPC21

Tipologia de convenis

 

Contracte

Conveni de Col·laboració

Conveni Marc

Conveni Específic

Declaració d'Intencions o Memorandum

Addenda

Denúncia 

Pròrroga

Donar d'alta un conveni

Com donar d'alta un conveni a gconvenis

Descarrega