Lleis/Delegacions

Aquí trobareu un enllaç amb la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, així com textos necessaris per a la creació de convenis

Articles sobre els convenis de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público