Tasques principals

 

  • Assessorar en la redacció dels convenis (excepte convenis CTT)

  • Revisar i garantir la qualitat dels convenis

  • Gestionar i fer el seguiment dels convenis des del seu inici fins la signatura

  • Promoure l’elaboració i redacció de models de convenis per temàtiques

  • Millorar i mantenir l'eina informàtica gconvenis que facilita el seguiment i l’arxiu dels convenis