Unitat de convenis

Dins de l'Àrea de Serveis Jurídics i Avaluació de Riscos, la unitat de convenis és la responsable de garantir la legalitat i la qualitat de tots els convenis que ha de signar el rector o qui signi per delegació

Qui som i on ens podeu trobar

 

Ana Abelaira Tato

ana.abelaira@upc.edu

93 4016133

Cap Serveis Jurídics i Convenis

Gloria Tejedor Calvet

gloria.tejedor@upc.edu

93 4010951

Serveis Jurídics i Convenis

Patrícia Balanza Rodríguez

patricia.balanza@upc.edu

93 4016130

Serveis Jurídics i Convenis

Maite Sau Negre

93 4016130

Serveis Jurídics i Convenis

 Adreça:

EDIFICI VX (VÈRTEX) segona planta

PLAÇA EUSEBI GÜELL, 6

08034 BARCELONA 

 

Tasques principals

 

  • Assessorar en la redacció dels convenis (excepte convenis CTT)

  • Revisar i garantir la qualitat dels convenis

  • Gestionar i fer el seguiment dels convenis des del seu inici fins la signatura

  • Promoure l’elaboració i redacció de models de convenis per temàtiques

  • Millorar i mantenir l'eina informàtica gconvenis que facilita el seguiment i l’arxiu dels convenis

el circuit de la tramitació de convenis a la UPC

Descarrega